Shalomi Lastemaja laste-ja perede varjupaik

20150313_113837

Shalomi Lastemaja laste-ja perede varjupaik tegutses aastatel 2012-2017. 

Abivajavast lapsest tuleb teada anda üleriigilisel tasuta ööpäevaringsel lühinumbril 116 111